Ze względu na lokalizację oraz długoletnie doświadczenie, znajdujemy się w doskonałej pozycji by świadczyć usługi wywiadu gospodarczego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.  Z tego powodu wiele międzynarodowych korporacji, inwestorów instytucjonalnych oraz firm typu private equity wybrało nas na swojego regionalnego doradcę.

Korzystając z sieci naszych ekspertów, w połączeniu z efektami pracy detektywów oraz wyczerpujących informacji zdobytych przy użyciu publicznych źródeł, wspartych innowacyjnymi technikami śledczymi, zapewniamy klientom fakty niezbędne do oceny możliwości inwestycyjnych oraz ryzyka kredytowego. Dodatkowo informacje dostarczane przez naszych ekspertów odpowiadają na wątpliwości wynikające z nieprzestrzegania norm międzynarodowego prawa antykorupcyjnego i/lub są podstawą do przygotowania procesów sądowych.

Klient może oczekiwać:

 • Przedstawienia faktów niezbędnych do efektywnego podejmowanie decyzji;
 • Dostarczenia informacji w celu dokonania dokładnej oceny sytuacji i pomoc w negocjacjach;
 • Identyfikacji ryzyka związanego z działaniami potencjalnych partnerów biznesowych i klientów;
 • Przeprowadzenia weryfikacji potwierdzającej spełnienie kryteriów inwestycyjnych i akwizycyjnych;
 • Kontroli zgodności z normami międzynarodowego prawa antykorupcyjnego;
 • Wsparcia przy prowadzeniu postępowań sądowych.

Oferujemy:

 • Pełną historię i informacje o powiązaniach korporacyjnych firmy;
 • Informacje na temat reputacji kontrahenta;
 • Pełną weryfikację życiorysów kluczowych osób;
 • Aktualną analizę rynku przy użyciu wiarygodnych źródeł branżowych;
 • Identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;
 • Kontrolę zgodności z międzynarodowym prawem antykorupcyjnym;
 • Ujawnienie majątku dłużnika i źródeł jego dochodów;
 • Prowadzenie operacji przy użyciu metod śledczych;
 • I więcej, po konsultacji z naszym zespołem.

 

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski