Wspieramy pracę największych firm prawniczych na świecie poprzez wykorzystanie szeregu innowacyjnych technik śledczych.

Przeprowadzamy m.in. poszukiwania majątku dłużnika, a wyniki naszej pracy często służą jako dowody w postępowaniach sądowych.

Jesteśmy ekspertami w dostarczaniu danych z publicznych źródeł informacji w całym regionie. Aby odnaleźć ukrywany majątek lub dowody wykroczenia, sięgamy do baz danych takich jak ewidencja gruntów, czy krajowy rejestr sadowy, do których dostęp w większości jest utrudniony.

Używamy specjalistycznego oprogramowania do analizy dużych zbiorów danych, by w szybki sposób zawęzić niepokojące sygnały i przedstawić zespołom prawników obszar, na którym należy się koncentrować, co w efekcie pozwala znacząco ograniczyć poniesione nakłady czasowe i finansowe.

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski