W ciągu ostatniej dekady, rząd USA podjął zdecydowanie bardziej agresywną postawę w nadzorowaniu amerykańskich przedsiębiorstw, ich zagranicznych podmiotów i partnerów. Doprowadziło to do setek milionów dolarów grzywien oraz szeregu spraw karnych.

Tego typu dochodzenie polega na kompleksowym i wiarygodnym sprawdzeniu czy dany podmiot postępuje zgodnie z normami międzynarodowego prawa antykorupcyjnego, m.in. FCPA. Wszelkie potencjalne dowody nadużyć, korupcji lub politycznej ekspozycji kluczowych osób zostają ujawnione w toku naszych dochodzeń.

W swojej pracy wykorzystujemy zarówno bogatą sieć kontaktów całym regionie, jak i informacje uzyskane przy użyciu publicznych oraz o ograniczonej dostępności źródeł.

Analizy publicznych oraz o ograniczonej dostępności źródeł są przeprowadzane w oparciu o krajowy rejestr sądowy, wydział ksiąg wieczystych, bazę informacji kredytowej, archiwum medialne, międzynarodowe listy nadzorujące i sankcyjne, Internet oraz różnorodne bazy zastrzeżonych informacji.

Oskarżenia stawiane w związku z nieprzestrzeganiem FCPA są obecnie najbardziej widocznym sygnałem rosnącej tendencji do walki z korupcją na poziomie globalnym. Wraz z dodaniem UK Bribery Act w 2010 roku do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, międzynarodowe firmy coraz częściej obawiają się, że ich podwykonawcy, klienci czy partnerzy mogą stwarzać ogromne ryzyko wynikające z działań, które potencjalnie mogą być niezgodne z postanowieniami tej ustawy.

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski