Oferujemy kompleksową analizę rynku w wielu jurysdykcjach Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki wiarygodnym źródłom branżowym oraz wiedzy i doświadczeniu naszej grupy ekspertów, proponujemy nie tylko ocenę charakterystycznego dla danego sektora ryzyka, ale także doradzamy klientom w kwestiach wejścia na rynek oraz skutków oddziaływania czynników makroekonomicznych, politycznych i kulturalnych na działalność biznesową w regionie.

Usługa analizy politycznego ryzyka pierwotnie skierowana jest do firm planujących wkroczyć na dopiero kształtujące się rynki lub do firm pragnących zrozumieć wpływ zmian politycznych na ich działalność biznesową w przyszłości. Analizę politycznego ryzyka opieramy na naszej niezrównanej sieci kontaktów, tj. lokalnych, politycznych i ekonomicznych specjalistach, w szczególności na byłych dziennikarzach politycznych oraz akademickich ekspertach.

 

 

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski