Oferujemy usługi weryfikacji życiorysu kandydatów do zatrudnienia. W większości usługa ta dotyczy pracowników wyższego szczebla, ale możliwe jest również sprawdzenie kandydatów na pozycje niższego szczebla w sytuacji, gdy dodatkowa weryfikacja jest konieczna.

Usługa opiera się w dużej mierze na analizie źródeł otwartych, pogłębionej o zbieranie informacji od źródeł osobowych oraz potwierdzeniu wykształcenia i poprzednich stanowisk, na których pracowała dana osoba zgodnie z przedstawionym CV.

W razie konieczności istnieje możliwość dalszego pogłębiania weryfikacji poprzez sprawdzenie stanu majątkowego danej osoby.

W ramach usługi oferujemy:

  • Analizę mediów oraz Internetu
  • Pozyskanie informacji o stanie majątkowym
  • Pozyskanie informacji o powiązaniach politycznych
  • Pozyskanie informacji o powiązaniach przestępczych
  • Weryfikację edukacji i poprzedniego zatrudnienia
  • Analizę powiązań biznesowych i rodzinnych
  • Weryfikację posiadanych licencji i certyfikatów
  • Ustalenie reputacji

Oferujemy informacje o sposobie działania, zachowaniach oraz uczciwości kandydatów na podstawie, których klient może zweryfikować czy będzie w stanie zbudować długotrwałą relację z pracownikiem.

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski