Połączenie efektów pracy detektywów oraz wyczerpujących informacji zdobytych przy użyciu publicznych źródeł, wspartych innowacyjnymi technikami śledczymi.Więcej
Koncentrując się na ryzyku gromadzimy informacje na długo przed zrealizowaniem transakcji, by na etapie negocjacji nasi klienci mogli wykorzystać je jako swoją przewagę strategiczną.Więcej
Informacje dostarczane klientowi, często w formie gotowego do użycia dowodu sądowego, mogą być kluczowe przy ocenie ryzyka kredytowego oraz sądowym rozstrzyganiu sporów.Więcej
Jesteśmy ekspertami w dostarczaniu informacji z publicznych źródeł. Aby odnaleźć ukrywany majątek lub dowody wykroczenia sięgamy do wielu, często trudno dostępnych baz danych.Więcej
Dochodzenie typu compliance polega na kompleksowym i wiarygodnym sprawdzeniu czy dany podmiot postępuje zgodnie z normami międzynarodowego prawa antykorupcyjnego.Więcej
Niezależnie od tego czy nasi klienci zamierzają zatrudnić konkretną osobę czy też nawiązać z nią partnerstwo, ważne jest, by wiedzieli z kim mają do czynienia.Więcej

Aktualna analiza rynku przy użyciu wiarygodnych źródeł branżowych połączona z wiedzą i doświadczeniem naszej grupy ekspertów.

Więcej
CEEInsight jest internetowym portalem informacyjnym zawierającym wiadomości z dziedziny biznesu oraz polityki z krajów Europy Środkowo – Wschodniej.

Więcej
Kontakt

Business Intelligence for Central & Eastern Europe

Nasze możliwości są do Państwa dyspozycji. W przypadku pytań o naszą pracę, zapraszamy do kontaktu.
Kontakt

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski